Công ty Cổ phần
P-Techno Việt Nam

Tên công ty Công ty TNHH Iry People
Địa chỉ Yoshiko Kurashiki, Okayama 701-0115 138-4
TEL / FAX 086-463-6200 / 086-463-1310
Đại diện Giám đốc đại diện Masahiro Kobayashi
Vốn 15 triệu yên
Thành lập Tháng 3 năm 2006
Nội dung kinh doanh Số giấy phép thuê ngoài: chung 33-300120

LIÊN HỆ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin cơ bản sau:

– Địa chỉ: 335 Cầu Giấy, Hà Nội.
– Điện thoại: 0986.989.626 – 0986.989.626
– Email: topweb.com.vn@gmail.com
– Website: topweb.com.vn

Biểu mẫu liên hệ tại đây:

Liên hệ tư vấn